news

Nieuws autoverhuur


Mar 21, 2016
Aanrijding in het buitenland met uw (huur) auto?

Als u een aanrijding heeft in het buitenland verloopt de afwikkeling bijna hetzelfde als bij een aanrijding in Nederland. Hieronder vindt u een overzicht van wat te doen direct na een aanrijding als u in het buitenland bent en informatie over de eventuele schadeafwikkeling.

Wat moet u ter plaatse doen?

Waar ook ter wereld u zich ook bevind, het is belangrijk om zo veel mogelijk informatie te verzamelen over de aanrijding. Hieronder volgen enkele tips:

• Blijft u rustig en raak vooral niet in paniek. Ga nooit weg bij de plaats van het ongeval. Doorrijden na een ongeval is een strafbaar feit, ook na een lichte aanrijding. Ook als er alleen parkeerschade is, doe aangifte bij de politie. In sommige landen bestaat er ook een boete voor het slecht achterlaten van je gegevens na het doorrijden na een ongeval.

• Breng jezelf en anderen personen zoveel mogelijk in veiligheid. Verplaats uw auto alleen wanneer dit echt noodzakelijk is. Zet uw waarschuwingslichten aan en zet een gevarendriehoek neer. Als er gewonden zijn, geef dan eerste hulp. Verplaats gewonde personen alleen als je er zeker van bent dat dit kan zonder extra letsel te veroorzaken.

• Bel politie en ambulance (indien nodig). Voor heel Europa geldt hetzelfde alarmnummer: 112. Als de politie een proces-verbaal opmaakt, noteer dan voor uw eigen informatie het nummer van het proces-verbaal. Dit kunt u later nodig hebben.

• Maak voldoende foto's van de situatie van het ongeval en maak foto's van de schade aan alle bij het ongeval betrokken voertuigen. Maak ook foto's van de stille getuigen, zoals glassplinters en remsporen. Noteer de naam, het adres en eventueel het kenteken van aanwezige getuigen.

• Vul met de tegenpartij het Europees schadeformulier in, deze is voor alle Europese landen gelijk. Controleer goed de verzekeringsgegevens aan de hand van de groene kaart. Deze gegevens vindt u soms ook op een sticker op de voorruit.

• Zet je handtekening alleen onder het schadeformulier als je zeker weet dat je verhaal goed op het schade formulier staat vermeld. Let op: ook de tegenpartij dient het formulier te ondertekenen.

• Doe nooit toezeggingen over de schuldvraag of de schadevergoeding aan de tegenpartij. De schuldvraag en de grootte van de schade wordt in een later stadium beoordeeld door onder andere een verzekerings expert van uw maatschappij.

• Meldt het ongeval zo snel mogelijk bij de eigen auto- en of reisverzekering of de auto verhuuder.
Verder hoeft u helemaal niets te regelen. Eénmaal terug in Nederland regel wikkel je de schade af met de verzekeraar van de tegenpartij. Wel zijn er enkele verschillen in de afhandeling. In het buitenland heeft u immers te maken met een andere taal, andere dekkingen van verzekeringen etc. Hou daar goed rekening mee.

Aanrijding binnen de EU, IJsland Noorwegen of Liechtenstein

Binnen de Europese Unie is er een wettelijke regeling (5de WAM-richtlijn) die bepaalt dat elke verzekeringsmaatschappij in de EU, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein een vertegenwoordiger in een ander land moet aanwijzen. Via zo'n vertegenwoordiger kunt u de schade in Nederland afwikkelen.

Via de website van het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars kun je achterhalen wie de Nederlandse vertegenwoordiger is van een bepaalde buitenlandse verzekeringsmaatschappij. Deze vertegenwoordiger kun je vervolgens berichten om de schade af te handelen. Dit gaat op dezelfde manier als bij een aanrijding in Nederland.

Mocht de afwikkeling via de vertegenwoordiger van de buitenlandse verzekering niet goed verlopen, neem dan het Waarborgfonds Motorverkeer in de arm.

Aanrijding buiten de Europese Unie

Heeft u een aanrijding in een land buiten de Europese Unie dan kunt u langere behandeltijden en andere gebruiken tegemoet zien. Het claimen van schade begint bij het aansprakelijk stellen van de WA-verzekering van de tegenpartij en verloopt vaak op dezelfde wijze als bij een schade in Nederland. Er is in deze gevallen geen sprake van een vertegenwoordiger in Nederland via het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars. Stel zo snel mogelijk de buitenlandse verzekeraar van de tegenpartij aansprakelijk. Dit kan door middel van onze modelbrieven.

Onbekende of onverzekerde tegenpartij

Zonder gegevens van de tegenpartij of bij een onverzekerde tegenpartij is het moeilijk om je schade te verhalen. In dat geval wordt in Nederland zowel materiële- als letselschade uitgekeerd door het Waarborgfonds Motorverkeer, maar dat is in het buitenland over het algemeen niet zo. Alleen in Zweden zijn de regels gelijk aan die in Nederlands. In alle andere EU landen vergoedt het Waarborgfonds alleen de letselschade en geen materiële schade.

Maar: rij vooral voorzichtig!!!

BRON: ANWB

SOCIALE MEDIA EN APP
Volg ons op Facebook, Twitter, Google+ en Instagram voor meer reis nieuws, locatie informatie en aanbiedingen.

schade aanrijding ongeval huur auto verzekering schadeformulier

Internationale autoverhuur Populaire vliegvelden Populaire treinstations populaire havens Hotel levering 
Copyright © 2018 Topautoverhuur. Auto Verhuur. Alle rechten voorbehouden. | Privacy regels | sitemap